Justyna Bagrowska
neurologopeda / logopeda/ terapeuta ręki / pedagog
w Toruniu.

Nawet drobna wada wymowy u dziecka może rzutować na jego rozwój  nie tylko w okresie szkolnym i nastoletnim, ale także dorosłym.  Problemy z prawidłową wymową mogę bowiem przełożyć się na obniżenie poczucia własnej wartości oraz osłabić pewność siebie, a także tworzyć bariery w komunikacji z rówieśnikami oraz innymi osobami z bliższego i dalszego otoczenia. Logopeda pomaga zdiagnozować wady wymowy i na tej podstawie przygotować plan terapii.

Po pomoc do logopedy warto zwrócić się na możliwie wczesnym etapie rozwoju dziecka – gdy rodzice zaczną dostrzegać problemy z prawidłowym mówieniem. Warto odwiedzić gabinet logopedyczny także w dorosłym wiek, ponieważ dzięki odpowiednim ćwiczeniom wiele problemów związanych z wymową (np. jąkanie) można zminimalizować, a nawet wyeliminować. Neurologopedę / logopedę warto odwiedzić w sytuacjach pourazowych, czy pooperacyjnych, w których ucierpiał aparat mowy, czy mózg.