OFERTA

Diagnoza logopedyczna

 • kompleksowy wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka)

 • ocena rozwoju mowy,

 • ocena budowy oraz sprawności aparatu artykulacyjnego,

 • ocenę oddychania,

 • ocenę połykania,

 • ocena czucia narządów,

 • badanie słuchu fonematycznego,

 • określenie nieprawidłowo wymawianych głosek i sposobu ich artykulacji,

 • ustalenie przyczyny niepoprawnej wymowy,

 • wybór metod, ćwiczeń korygujących zaburzenie.

 • Terapia logopedyczna

 • Usuwanie wad wymowy:

  • sygmatyzm– nieprawidłowa wymowa głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ź, cz, dż,

  • rotacyzm– nieprawidłowa wymowa głoski r,

  • kappacyzm– nieprawidłowa wymowa głoski k,

  • gammacyzm– nieprawidłowa wymowa głoski g,

  • betacyzm– nieprawidłowa wymowa głoski b,

  • lambdacyzm– nieprawidłowa wymowa głoski l,

mowa bezdźwięczna zamiana głosek dźwięcznych na ich bezdźwięczne odpowiedniki np. [b] na [p], [d] na t, [w] na [f], [z] na [s], [ź] na [ś],

[ż] na [sz], [dz] na [c], [dź] na [ć], [dż] na [cz],

[b] na [p], [d] na [t], [g] na [k]

 • inne odchylenia od prawidłowej artykulacji

 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy

 • Terapia jąkania

 • Terapia dzieci z Autyzmem oraz Zespołem Aspergera

 • Masaż logopedyczny

 

Materiały i pomoce wykorzystywane w trakcie prowadzonej terapii są dostosowane do indywidualnych możliwości oraz potrzeb dziecka / pacjenta.